Pomôžte nám zaviesť elektrinu na Lietavský hrad

Sme neziskové občianske Združenie na záchranu Lietavského hradu. Už 18 rokov vďaka Vašej pomoci zachraňujeme túto národnú kultúrnu pamiatku. Spolu s Vami rastieme a každý rok sa nám darí urobiť viac práce. Tento rok oslavujeme 18. výročie založenia združenia a 450. výročie narodenia uhorského palatína a veľmoža Juraja Thurzu. Pri tejto príležitosti sme pre Vás 2. septembra otvorili stálu expozíciu na hrade. Najväčším projektom, na ktorom aktuálne pracujeme, je zavedenie elektriny na hrad. Elektrifikácia urýchli ďalšie záchranné práce. Doteraz sme pracovali len pomocou elektrocentrál, ktoré majú však obmedzený čas prevádzky a limitovaný výkon. Máme vypracovanú a schválenú oficiálnu projektovú dokumentáciu na zavedenie elektrickej prípojky v dĺžke 800 m v extrémnych podmienkach. Náklady na realizáciu sú približne 20.000 €. Bez Vašej pomoci to však nezvládneme. Ďakujeme za Vašu skvelú podporu.